(Tiếng Việt) NEWONE Club Cát Bà

  • Loại Hình Bar Club
  • Địa Chỉ Cát Bà
  • Quy Mô 500m2
  • Ngày 30/5/2020